Enter your keyword

Në takimin vjetor, përfaqësuesit e më shumë se 30 anëtarëve të Rrjetit kanë punuar në përpunimin e aktiviteteve për vitin e ardhshëm si dhe për miratimin e strategjis simultane të veçantë për të luftuar racizmin, antisemitizmin dhe distancën etnike.

Si pjesë e takimit katër-ditore përfaqësuesi i Aleancës Qytetare Edin Koljenovic ka marrë pjesë në takimin me Ministrin e Arsimit dhe të Rinjve Z. Patrick Kaner ku paraqiti situatën në Ballkanin Perëndimor në fushën e veprimit të organizatave të pranishme. Pritjet e veçanta me të gjithë anëtarët e Rrjetit janë organizuar në Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme.
Asambleja e Përgjithshme e EGAM-it ka zgjedhur antarët e rinj të Bordit drejtues si dhe Kryetarin në mandatin e ri Z. Benjamin Abtan.