Enter your keyword

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo o početku obuke za studente završne godine humanističkih i društvenih fakulteta na crnogorskim univerzitetima, kako bi 15 najperspektivnijih studenata, počev od novembra 2019. godine, a u okviru projekta “Etičko i profesionalno izvještavanje”, koji podržava ambasada SAD u Podgorici, adekvatno pripremili za sve izazove koji nosi njihov budući poziv.

Obuka će trajati 5 mjeseci (2019-2020. godina), tokom kojih će polaznicima obuke iskusni novinari/ke pisanog, radio i TV medija predstavljati kako se pišu različite novinarske forme (vijest, izvještaj, članak, intervju, analiza, komentar) u različitim medijima, kako da razlikuju informacije od dezinformacija, kako da grade priču, istražuju, dokumentuju i formulišu priče, kao i kako da ih predstave javnom mnjenju. Treninzi će se držati jednom nedjeljno. Nakon prve faze, studenti će, u grupama, raditi na istraživačkim pričama koje će biti posebno publikovane i dostupne crnogorskoj javnosti.

Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, molim Vas da popunite prijavni formular koji je u prilogu. Detaljno popunjenu prijavu potrebno je dostaviti nevladinoj fondaciji „Građanska alijansa“ do 25. oktobra 2019. godine.

Intervjui sa kandidatima, koji su ušli u uži krug, obaviće se nakon toga datuma, a odabrani kandidati će biti oni koji po procjeni iskusnih novinara najviše odgovaraju idealnom profilu polaznika obuke.

Sa izabranim učesnicima biće potpisan ugovor o učešću u Školi, a oni će pred početak Škole dobiti detaljne infomacije o datumima i programu Škole, kako bi lakše planirali obaveze. Datumi održavanja modula biće usklađeni sa obavezama učesnika na poslu.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na tel: 020 513 687; e-mail: tanja@gamn.org.

Prijavni paket možete preuzeti OVDJE.