Enter your keyword

Na konferenciji su govorili Šućko Baković, ombudsman, Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava, Janina Hrebičkova, šefica misije OEBSa u Crnoj Gori, Mitja Drobnič, šef delegacije EU u Crnoj Gori, Halil Duković, predsjednik Odbora za ljudska prava i poslanik u Skupštini Crne Gore, Žan Danijel Ruh, ambasador Švajcarske, Marijana Laković, zamjenica ombudsmana, Miloš Vukčević, generalni direktor direktorata za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor u MUP-u Crne Gore, Zoran Pažin, zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i Milan Radović, koordinator programa ljudskih prava u GA.

Skupu su prisustvovli predstavnici državnih institucija, Vlade, diplomatskog kora, civilnog društva i akademske zajednice. Teme o kojima je raspravljano bile su 1) Deset godina Institucije Ombudsmana i 2) sloboda okupljanja u Crnoj Gori.

Sa skupa je poručeno da Crna Gora ulaže značajne napore u cilju promocije i zaštite ljudskih prava ali i da Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji mora obezbijediti odgovarajuće pravne instrumente koji će garantovati svim osobama potpuno uživanje ljudskih prava kao i da je u svim oblastima potrebno još dosta rada.