Enter your keyword

Memorandum i mirëkuptimit:

  • Ajsha Haxhibegoviq , CA – mbi rëndësinë e rrjetëzimit dhe bashkimit të kapaciteteve përbrenda shoqërisë civile sot;
  • Aleksandar Dedoviq, Alfa Center – mbi aktivizimin e qytetarëve në nivel lokal dhe gadishmërinë për t’u angazhuar në zgjidhjen e problemeve të tyre, si dhe në disponueshmërinë dhe mbështetjen e institucioneve për aktivitetet civile;
  • Nermin Beçiroviq, Need – mbi rëndësinë e punës volentere dhe humanitare dhe nevojën për rivendosjen e aktiviteteve të sektorit civil nga Podgorica në qendrat tjera;;
  • Dritan Abazoviq, Mogul – mbi nivelin e vetëdijes civile lidhur me tendencat e distancimit etnik dhe nacionalizmin.

Përfaqësuesit e këtyre organizatave joqeveritare dhe Aleanca Qytetare, të cilët aktivisht punojnë në respektimin e të drejtave të njeriut, promovimin e sundimit të ligjit, rritjen e vetëdijes civile dhe të cilët gjithashtu promovojnë aktivizmin civil, kanë shprehur sot dëshirën për të kontribuar në vendosjen e marrëdhënieve të reja brenda sektorit civil përmes bashkëpunimit ndërkombëtar dhe si rezultat i kësaj, të kontribuojnë për qëllimet e tyre.

VIZIONI i përbashkët – Mali i Zi është shoqëri civile dhe demokratike, e bazuar në sundimin e ligjit. Mali i Zi po zhvillohet si shoqëri e qytetarëve aktiv dhe të informuar dhe institucionet publike funksionojnë në përputhje me rregullat pozitive ligjore me synim arritjen e interesit publik.

Nënshkrimi i protokollit është vetëm një në një seri të ngjarjeve që Aleanca Qytetare planifikon në mënyrë që të përmirësojë bashkëpunimin brenda sektorit civil duke nxitur kështu aktivizmin qytetar mbi çështje të rëndësishme për individë, grupe, dhe në përgjithësi për zhvillimin e shoqërisë.