Enter your keyword

U skladu sa tim monitoringom, tim je obišao sve Centre bezbjednosti i ispostave policije u CG.Provjeravali smo uslove u pritvorskim jedinicama a uradili smo i ankete sa pritvorenim licima i službenicima koji  rade u neposrednom kontaktu sa njima. Sve ovo će se naći u izvještaju koji će biti prezentovan u decembru.