Enter your keyword

Građanska alijansa u saradnji sa Ustavnim sudom i Advokatskom komorom realizuje seminar na temu “Ustavna žalba u praksi Ustavnog suda Crne Gore”.

Seminar će se realizovati 13.11.2015. godine u hotelu Podgorica (velika sala) sa početkom u 10h. Na otvaranju seminara će govoriti gđa Desanka Lopičić, predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, gdin Zdravko Begović, predsjednik Advokatske komore Crne Gore i Zoran Vujičić, koordinator na programu vladavina prava u Građanskoj alijansi.