Enter your keyword

Novu generaciju ŠDR koju čine 24 predstavnika parlamentarnih političkih partija, medija, državne uprave, sindikata i NVO-a, uvodnim govorom pozdraviće crnogorski ministar vanjskih poslova i evropskih integracija gdin Igor Lukšić, a nakon njega učesnicima Škole obratiće se šef misije EU u Crnoj Gori gdin Mitja Drobnič, UN koordinator u Crnoj Gori gdin Rastislav Vrbenski i ambasador Norveške NJ.E. Nils Ragnar Kamsvag.

Nakon uvodnih govora, profesorica Gordana Đurović održaće polaznicima XIII generacije predavanje na temu: Proces evropskih integracija, koristi za Crnu Goru, ključni izazovi i društvene promjene”.

Ovogodišnjim programom predviđena su četiri modula koja će biti posvećena svim aspektima procesa evropskih integracija.

U toku mjeseca alumniste škole očekuje nekoliko studijskih posjeta, prva u okviru Regionalne akademije za demokratiju, održaće će se u regionu Trentino – Alto Adige, Južni Tirol- Italija u periodu od 09. do 12. septembra. Posjeta će se realizovati u saradnji sa italijanskim kolegama iz Osservatorio Balcani e Caucaso.

U istom periodu u Skoplju, će se održati kick off event treće faze projekta “Javni dijalog o održivom korišćenju energije i energetskoj efikasnosti u Crnoj Gori”.

Sedam škola političkih studija iz regiona su prethodnih godina uspješno vodile dijalog na ovu temu, sa različitim ciljnim grupama, a događaj u Skoplju na kojem će prisustvovati direktori škola političkih studija sa Balkana, predstavnici GIZ-a i DBU-a, zvanično će najaviti treću fazu ovog projekta.

Više informacija OVDJE.