Unesite ključnu riječ

Decembar 7, 2012

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

Građanska alijansa (GA), zajedno sa Vladom Crne Gore, Institucijom Ombudsmana, Univerzitetom Crne Gore, Sistemom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Misijom OEBS-a u Crnoj Gori organizuje obilježavanje međunarodnog dana ljudskih prava.
Teme o kojima će se diskutovati su: Prijem Crne Gore u Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava; Pravo na restituciju; i Zaštita ljudskih prava u okviru zatvorskog sistema.

Novembar 26, 2012

DRUGI CIKLUS UPR PROCESA ZA CRNU GORU

Obavještavamo vas da će se u Ženevi, 28. novembra održati presesija Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava za Crnu Goru. Ovaj sastanak je prilika da NVO razmijene informacije sa državnim delegacijama članica UNa i upoznaju ih sa stanjem ljudskih prava u oblastima kojim se bave i lobiraju kod tih država da se njihove preporuke nađu na spisku onih za koje će se Crna Gora obavezati da ispuni u narednom periodu.

Novembar 16, 2012

GA NA VARŠAVSKOM DIJALOGU ZA DEMOKRATIJU

Ministarstvo inostranih poslova Poljske organizuje konferenciju po nazivu Varšavski Dijalog za Demokratiju, 14. i 15. Decembra 2012. godine u Varšavi. Konferenciji će prisustvovati predstavnik Građanske alijanse koji će ujedno biti jedan od panelista.Konferencija će se baviti temama političkog i pravnog aspekta tranzicione pravde, obnovom civilnog društva ali i obrazovanjem o demokratiji.