Unesite ključnu riječ

Decembar 9, 2012

AKTIVNOSTI ŠDR

Akademski savjet ŠDR-a odabrao je učesnike nove XI generacije Škole demokratskog rukovođenja. Ceremonija otvaranja XI generacije ŠDRa će se održati u četvrtak 20.12. na Fakultetu političkih nauka, a I modul “Izazovi europejizacije u Crnoj Gori” biće održan 22-23.12. u hotelu “Residence” u Miločeru.

Decembar 7, 2012

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

Građanska alijansa (GA), zajedno sa Vladom Crne Gore, Institucijom Ombudsmana, Univerzitetom Crne Gore, Sistemom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Misijom OEBS-a u Crnoj Gori organizuje obilježavanje međunarodnog dana ljudskih prava.
Teme o kojima će se diskutovati su: Prijem Crne Gore u Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava; Pravo na restituciju; i Zaštita ljudskih prava u okviru zatvorskog sistema.