Unesite ključnu riječ

Septembar 4, 2012

IZVJEŠTAVANJE ZA DRUGU GENERACIJU UNIVERZALNOG PERIODIČNOG PREGLEDA STANJA LJUDSKIH PRAVA (UPR) ZA CRNU GORU

Građanska alijansa (GA) još jednom podsjeća javnost zainteresovanu za problematiku ljudskih prava da je u toku proces izvještavanja za drugu generaciju Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava (UPR) za Crnu Goru. NVO, akademska zajednica i zainteresovani pojedinci mogli su do 16. jula ove godine da dostave izvještaje dok se državni izvještaj priprema i moguće je da će već sledeće nedjelje biti usvojen na Vladi.

Avgust 31, 2012

SAOPŠTENJE POVODOM NAJNOVIJIH SAZNANJA O RADU FM

Građanska alijansa (GA) je 29. i 30. avgusta ostvarila uvid u dokumentaciju Fonda na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama i dobila više informacija od strane državnih organa. Za svega par sati uvida u dokumentaciju fonda, došli smo do novih informacija u radu UO Fonda koje se slobodno mogu ocijeniti kao brutalne neregularnosti.

Avgust 19, 2012

GRAĐANSKA ALIJANSA: BROJNE NEREGULARNOSTI U RASPODJELI SREDSTAVA FONDA RADA

Nakon najave Vlade da će u septembru isplatiti oko šest miliona eura zaposlenima za čijim radom je prestala potreba zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena, ponovo je aktuelizovana priča o Fondu rada. Građanska alijansa je u saznanju da u raspodjeli sredstava Fonda rada postoje brojne neregularnosti, a informacija o tome da se raspodjela vrši mimo utvrđenih pravila stigla je sa adrese brojnih građana.