Enter your keyword

U prvim mjesecima svog rada Građanska alijansa je ostvarila brojne kontakte sa predstavnicima međunarodne zajednice. Predstavnici GA su se sreli između ostalog sa ambasadorima Norveske i Mađarske, poslanicima Česke i Njemačke, uposlenim u ambasadama SAD i Francuske, visokim zvaničnicima Savjeta Evrope, Evropske komisije, OSCE-a i Amnesty International. Na ovim sastancima se razgovaralo o izazovima sa kojima se Crna Gora suočava kada je u pitanju demokratija i razvoj građanske svijesti i građanskog aktivizma, efikasan rad institucija sistema, kao i nediskriminacija i poštovanje ljudskih prava i sloboda.