Unesite ključnu riječ

Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, obilježava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine i po prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”, dok je u okviru Savjeta Evrope, 1950. godine donesena Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.

Pored toga, Crna Gora kao kandidat za članstvo u EU mora da od najranije faze pristupanja Evropskoj uniji uspostavi i promoviše rad najvažnijih institucija za održavanje vladavine prava, koja predstavlja jedan od osnovnih postulata na kojima se zasniva moderno društvo.

U tom cilju, pozivamo Vas da ispratite raznovrsne programe povodom obilježavanja Dana ljudskih prava i Nedjelje vladavine prava, a koji uključuju mnoge aktivnosti koje promovišu osnovna ljudska prava, te rad nadležnih institucija koje su najvažnije za održavanje vladavine prava.