Enter your keyword

Obilježavanje će se održati 3. septembra sa početkom u 11h u Skupštini Crne Gore, a govoriće g. Halil Duković, predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, g. Šućko Baković, Ombudsman, g. Alberto Cammarata, Šef Sektora za politiku, evropske integracije i privredu i g. Milan Radović, koordinator programa ljudska prava u GA.

Konvencija je potpisana u Rimu 4. novembra 1950. godine, a stupila je na snagu 3. septembra 1953. godine. Predstavlja jedan od najvažnijih dokumenata iz oblasti ljudskih prava. Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, 1959. godine je ustanovljen Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Sud odlučuje o predstavkama pojedinaca Ili država u kojima se navodi da je došlo do povrede građanskih i političkih prava zagarantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Od 1998. godine ovaj Sud zasjeda kao stalni sud i do sada je donio više od 10.000 presuda koje su obavezujuće za države na koje se odnose i dovele su do toga da vlade mijenjaju svoje zakone i adminsitrativne prakse u velikom nizu oblasti.

Najljubaznije vas pozivamo da prisustvujete obilježavanju i vašim prisustvom uveličate ovaj skup.