Enter your keyword

Na skupu će učestvovati predstavnici Vlade, državnih institucija, diplomatske zajednice, civilnog društva i akademske zajednice.

Na Međunarodni dan ljudskih prava, releventni subjekti u crnogoskom društvu tradicionalno otvaraju debatu u konkretnim aspektima ljudskih prava.

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra širom svijeta u cilju podsjećanja na važnost poštovanja, zaštite i unaprjeđenja stepena ljudskih prava kao preduslova za jačanje demokratskog društva. Datum je odabran u čast 10. decembra 1948. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila i proklamovala Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, prvu svjetsku objavu ljudskih prava.

Agenda