Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

OGLAS ZA POSAO – PRAVNIK ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

OGLAS ZA POSAO

Organizacija: NF Građanska Alijansa
Pozicija: Pravnik za pružanje besplatne pravne pomoći

Opis projekta

Ovim projektom se želi poboljšati pravna podrška tražiocima međunarodne zaštite u Crnoj Gori, te omogućiti puna integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, omogućavajući im pristup socio-ekonomskim pravima u Crnoj Gori.

Kao što je gore navedeno, od projekta se očekuje da osigura informacije, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć za tražioce međunarodne zaštite u Crnoj Gori i osobe kojima je dodijeljena međunarodna zaštita, naročito kroz:

● besplatnu pravnu pomoć, uključujući zastupanje pred nadležnim organima u postupku utvrđivanja prava na međunarodnu zaštitu kao i u pristupu pravima koja ovim licima pripadaju po pozitivno pravnim propisima Crne Gore;
● besplatnu pravnu pomoć u punom ostvarenju prava licima koja su dobila međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori;
● osiguranje pristupu teritoriji i postupku azila, za sve one koji se odluče za međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori;
Navedene aktivnosti će se sprovoditi kroz učestvovanje u višenamjenskom timu uspostavljenom od strane UNHCR-a, kako bi se osigurala puna koordinacija aktivnosti na terenu kao i sveobuhvatna analiza potreba lica obuhvaćenih projektom.

Dužnosti / odgovornosti:

● redovno posjećivanje područja dolazaka (graničnih i van graničnih), tranzita i smještaja kako bi se ocijenila pojedinačna situacija tražilaca međunarodne zaštite, kako bi im se pružile osnovne informacije o njihovim pravima i dužnostima u Crnoj Gori, o postupku azila, savjetovanju i besplatnoj pravnoj pomoći;
● proaktivno praćenje pojedinačnih slučajeva, od trenutka izražavanja namjere da traže međunarodnu zaštitu, tok cijelog postupka, uključujući i žalbeni nivo, prema potrebi;
● pružanje informacija, savjetovanje i besplatna pravna pomoć tražiocima međunarodne zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita kako bi se osigurao potpuni pristup i ostvarivanje njihovih prava (zdravstvena zaštita, obrazovanje, rad, socijalna zaštita itd.), u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca;
● prikupljanje informacija koje se odnose na pristup određenoj teritoriji-državi, specifičnim potrebama i drugim relevantnim informacijama;
● omogućavanje pravovremene razmjene informacija između radnika u predmetu, pravnih savjetnika i UNHCR-ovog partnera koji pruža psiho-socijalnu podršku;
● obezbijeđivanje redovnih statističkih podataka i izvještaja i ažuriranje informacija o glavnim trendovima, rezultatima, izazovima i predlaganje rješenja;
● redovno izvještavanje koordinatora projekta o svim aktivnostima i podnošenje izvještaja o radu
● zavisno od procjene koordinatora projekta, realizovanje ostalih projektnih aktivnosti.

Uslovi:

Pravni fakultet;
Iskustvo u pružanju besplatne pravne pomoći izbjeglicama;
Vozačka dozvola, B kategorija;
Dobro poznavanje MS Office i Excell-a

Prednost:

Pravosudni ispit
Poznavanje engleskog ili nekog drugog relevatnog stranog jezika
Iskustvo u radu u nevladinom sektoru lii međunarodnim organizacijama, posebno u programu azila

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno:
• dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
• otvorenost za uspostavljanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
• dobre organizacione sposobnosti;
• sposobnost efikasnog rada kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
• sposobnost planiranja obaveza, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;
• sposobnost implementacije operativnih planova

Radno vrijeme

* 40 sati sedmično (mogućnost rada u večernjim satima i vikendom, zavisno od programskih aktivnosti i situacije na terenu)

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]
Tel: +382 20 513 687
www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 10. januar 2020. do 15h
Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

viber_image_2024-02-28_14-54-33-035
Novinarski životni vijek u sjenci rizika
Cover
Završeno predavanje studentima o suđenju u razumnom roku
gamn
Dvije godine rata u Ukrajini
Zajedno do zaposlenja
Konkurs za poslodavce. ZAJEDNO ZA ZAPOSLENJE: OBUKE I PARTNERSTVA
gamn
Nasilje među mladima i maloljetnicima problem za koji se mora donijeti dugoročno rješenje

Pretraga