Enter your keyword

OGLAS ZA POSAO

Organizacija: NVF Građanska alijansa
Pozicija: Prevodilac za arapski jezik

Opis projekta

Ovim projektom namjerava se poboljšati pravna podrška za tražioce međunarodne zaštite u Crnoj Gori i omogućiti adekvatno integrisanje lica kojima je dodijeljena međunarodna zaštita, tako što će im se omogućiti pristup socio-ekonomskim uslugama u Crnoj Gori.

Kako je već navedeno, od projekta se očekuje da obezbijedi informacije, savjetovanje i pravnu pomoć tražiocima međunarodne zaštite i onim licima kojima je dodijeljena međunarodna zaštita u Crnoj Gori, naročito kroz:

– pružanje informacija, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć tražiocima međunarodne zaštite od ulaska na teritoriju i kroz proceduru koju podrazumijeva azil;
– Zastupanje tražioca međunarodne zaštite i podršku kroz RSD proceduru, uključujući olakšavanje i usmjeravanje kroz lokalno integrisanje onih kojima je dodijeljena međunarodna zaštita.

Dužnosti/odgovornosti

● Prevođenje tokom procesa pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima azila u Crnoj Gori;
● Terenski rad sa ostalim licima koja su zaposlena na projektu na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima međunarodne zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita;
● Dnevne posjete Centru za azil i rad sa osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita;
● Redovna komunikacija sa ostalim zaposlenim licima na projektu, predstavnicima UNHCR-a u Crnoj Gori, i predstavnicima relevantnih državnih institucija;
● Učešće na sastancima koji su vezani za projekat;
● Ostale obaveze u skladu sa zahtjevima definisanim projektom.

Obavezni uslovi

▪ Vrlo dobro poznavanje arapskog i crnogorskog jezika;
▪ Iskustvo u prevođenju i radu sa tražiocima azila;

Poželjno

▪ Poznavanje francuskog i španskog jezika
▪ Iskustvo u radu sa u neprofitnom odnosno nevladinom sektoru, naročito u programima za azil;

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno
● Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
● Otvorenost za ostvarivanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
● Dobre organizacione vještine;
● Sposobnost za djelotvoran rad kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
● Sposobnost za planiranje obaveza, određivanje prioriteta i izvršavanje dužnosti pod pritiskom;
● Sposobnost za sprovođenje strateškog plana pri razvoju operativnih planova.

Uslovi

▪ 40 sati sedmično (postoji mogućnost za rad u večernjim satima i tokom vikenda, zavisno od programskih aktivnosti);
▪ Plata: 950 EUR (bruto), puno radno vrijeme.

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: office@gamn.org
Tel: +382 20 513 687
www.gamn.org

Krajnji rok za dostavljanje prijava: 18. januar 2019. do 15h
Prijave koje se budu dostavile nakon isteka roka neće biti razmatrane