Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

OGLAS ZA POSAO – PREVODILAC ZA ARAPSKI JEZIK

OGLAS ZA POSAO

Organizacija: NF Građanska alijansa
Pozicija: Prevodilac za arapski jezik / dvije pozicije

Opis projekta

Ovim projektom namjerava se poboljšati pravna podrška za tražioce međunarodne zaštite u Crnoj Gori i omogućiti adekvatno integrisanje lica kojima je dodijeljena međunarodna zaštita, tako što će im se omogućiti pristup socio-ekonomskim uslugama u Crnoj Gori.

Kako je već navedeno, od projekta se očekuje da obezbijedi informacije, savjetovanje i pravnu pomoć tražiocima međunarodne zaštite i onim licima kojima je dodijeljena međunarodna zaštita u Crnoj Gori, naročito kroz:

– pružanje informacija, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć tražiocima međunarodne zaštite od ulaska na teritoriju i kroz proceduru koju podrazumijeva azil;
– Zastupanje tražioca međunarodne zaštite i podršku kroz RSD proceduru, uključujući olakšavanje i usmjeravanje kroz lokalno integrisanje onih kojima je dodijeljena međunarodna zaštita.

Dužnosti/odgovornosti

● Prevođenje tokom procesa pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima azila u Crnoj Gori;
● Terenski rad sa ostalim licima koja su zaposlena na projektu na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima međunarodne zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita;
● Dnevne posjete Centru za azil i rad sa osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita;
● Redovna komunikacija sa ostalim zaposlenim licima na projektu, predstavnicima UNHCR-a u Crnoj Gori, i predstavnicima relevantnih državnih institucija;
● Učešće na sastancima koji su vezani za projekat;
● Ostale obaveze u skladu sa zahtjevima definisanim projektom.

Obavezni uslovi

▪ Vrlo dobro poznavanje arapskog i crnogorskog jezika;
▪ Iskustvo u prevođenju i radu sa tražiocima azila;

Poželjno

▪ Poznavanje francuskog i španskog jezika
▪ Iskustvo u radu sa u neprofitnom odnosno nevladinom sektoru, naročito u programima za azil;

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno
● Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
● Otvorenost za ostvarivanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
● Dobre organizacione vještine;
● Sposobnost za djelotvoran rad kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
● Sposobnost za planiranje obaveza, određivanje prioriteta i izvršavanje dužnosti pod pritiskom;
● Sposobnost za sprovođenje strateškog plana pri razvoju operativnih planova.

Uslovi

▪ 40 sati sedmično (postoji mogućnost za rad u večernjim satima i tokom vikenda, zavisno od programskih aktivnosti);
▪ Plata: 950 EUR (bruto), puno radno vrijeme.

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]
Tel: +382 20 513 687
www.gamn.org

Krajnji rok za dostavljanje prijava: 8. januar 2019. do 15h
Prijave koje se budu dostavile nakon isteka roka neće biti razmatrane

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga