Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

OGLAS ZA POSAO – SARADNIK NA PRAĆENJU INDIVIDUALNIH SLUČAJEVA – PLJEVLJA

OGLAS ZA POSAO

Organizacija: NF Građanska Alijansa
Pozicija: Saradnik na praćenju individualnih slučajeva / Mjesto rada Pljevlja

Opis projekta

Ovim projektom se želi poboljšati podrška tražiocima međunarodne zaštite u Crnoj Gori, te omogućiti pravilna integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, omogućavajući im pristup socio-ekonomskim uslugama u Crnoj Gori.

Kao što je gore navedeno, od projekta se očekuje da osigura informacije, savjetovanje i podršku za tražioce međunarodne zaštite u Crnoj Gori i osobe kojima je dodijeljena međunarodna zaštita, naročito kroz:

● podršku pred nadležnim organima u postupku ostvarenja prava korisnika projekta, u skladu sa njegovim/njenim pravnim statusom u Crnoj Gori;
● identifikovanje pripanika ranjivih grupa i pravovremeno obavještavanje relevantnih službenika UNHCR-a i UNHCR-ovih partnerskih organizacija o potrebama ovih lica;
● pravovremeno informisanje korisnika projekta o dostupnim programima pomoći i podrške i pomoć u uključivanju korisnika projekta u programe pomoći i podrške;
Navedene aktivnosti će se sprovoditi kroz učestvovanje u višenamjenskom timu uspostavljenom od strane UNHCR-a, kako bi se osigurala puna koordinacija aktivnosti na terenu kao i sveobuhvatna analiza potreba lica obuhvaćenih projektom

Dužnosti / odgovornosti:

● redovno posjećivanje područja dolazaka (graničnih i van graničnih), tranzita i smještaja kako bi se ocijenila pojedinačna situacija tražilaca međunarodne zaštite;
● proaktivno praćenje pojedinačnih slučajeva i njihovih potreba, od trenutka izražavanja namjere da traže međunarodnu zaštitu do konačne odluke, odnosno i nakon konačne odluke u slučaju odobravanje međunarodne zaštite u Crnoj Gori;
● pružanje informacija tražiocima međunarodne zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita kako bi se osigurao potpuni pristup i ostvarivanje njihovih prava (zdravstvena zaštita, obrazovanje, rad, socijalna zaštita itd.), u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, kao i podrška pred nadležnim organima tokom ostvarenja prava;
● podršku pred nadležnim organima u postupku ostvarenja prava korisnika projekta, u skladu sa njegovim/njenim pravnim statusom u Crnoj Gori;
● prikupljanje informacija koje se odnose na pristup određenoj teritoriji-državi, specifičnim potrebama i drugim relevantnim informacijama;
● pravovremena razmjena informacija sa pravnim savjetnikom i UNHCR-ovim partnerom koji pruža psiho-socijalnu podršku;
● obezbijeđivanje redovnih statističkih podataka i izvještaja i ažuriranje informacija o glavnim trendovima, rezultatima, izazovima i predlaganje rješenja;
● redovno izvještavanje koordinatora projekta o svim aktivnostima i podnošenje izvještaja o radu
● zavisno od procjene koordinatora projekta, realizovanje ostalih projektnih aktivnosti.

Uslovi:

Fakultetsko obrazovanje iz oblasti društvenih/humanističkih nauka;
Iskustvo u pružanju pomoći izbjeglicama;
Vozačka dozvola, B kategorija;
Dobro poznavanje MS Office i Excell-a

Prednost:

Poznavanje engleskog ili nekog drugog relevantnog stranog jezika
Iskustvo u radu u nevladinom sektoru lii međunarodnim organizacijama, posebno u programu azila

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno:
• dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
• otvorenost za uspostavljanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
• dobre organizacione sposobnosti;
• sposobnost efikasnog rada kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
• sposobnost planiranja obaveza, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;
• sposobnost implementacije operativnih planova

Radno vrijeme

* 40 sati sedmično (mogućnost rada u večernjim satima i vikendom, zavisno od programskih aktivnosti i situacije na terenu)

* Plata: 1000 EUR (bruto)
* Trajanje 6 mjeseci sa mogućnošću produžetka

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]
Tel: +382 20 513 687
www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 8. januar 2019. do 15h
Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga