Unesite ključnu riječ

Stvara se opšti osjećaj nesigurnosti za sve poslenike javne riječi, posebno one koji se bore za prava marginalizovanih grupa, čime se utiru osnovne demokratske vrijednosti.

Zato zahtijevamo od nadležnih da hitno reaguju i pronađu i adekvatno sankcionišu odgovorne. Jedino takav put će biti nauk njima ali i drugima koji na ovaj apsolutno neprihvatljiv način žele da se obračunavaju sa svima koji su različiti ili sa kojima se ne slažu. U narednom periodu mora se posebna pažnja i bezbjedonosne mjere posvetiti prvacima borbe za LGBT prava, koji nijesu brojni, i na taj nacin bi se preduprijedili incidenti, kriminalcima stalo na put a drzava poslala drugaciju sliku u svijet. Nije samo parada ponosa datum kada treba štititi poslenike i prvoborce za prava LGBT osoba.

Milan Radović
Koodinator programa ljudskih prava