Enter your keyword

1. Medijima ste kazali da „nijeste uradili ništa mimo Zakona” mijenjajući tablice. Da li ste na prethodnom radnom mjestu takođe mijenjali tablice na službenom autu? Kazali ste da „nije umjesno da utičete na istragu komentarišući ovu aferu”, a ipak ste kazali da ne kršite Zakon. Da li vaša logička matrica tu vidi neku kontardiktornost?

2. Da li neko od vaših najbližih saradnika poznaje jednog od vlasnika spornih tablica? Da li vam je potrebna pomoć da bi znali o čemu pričamo?

3. Koliko se kasni sa donošenjem Zakona o vjerskim zajednicama?

4. Na koji način ste izmijenili Nacrt zakon o manjinskim pravima, koji je pohvalila Evropska komisija, jer je sprječavao konflikt interesa i koji bi obezbijedio maksimalnu kontrolu i transparanentost rada Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava? Da li ste trgujući zarad partijskih interesa, ponudili rješenje koje je nedemokratsko, koje stvara uslove za apsolutni konflikt interesa i trošenje budžetskih sredstava, mimo preporuka Državne revizorske institucije? Da li ministru treba da je prioritet državni ili partijski interes?

5. Zašto nijeste primili najboljeg učenika iz romske populacije, kao što ste primili dječaka koji se takmiči u turbo folk takmičenju?

Zbog razloga navedenih u prethodnom otvorenom pismu i zbog gore navedenog i dalje smatramo da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sa vama na čelu ne doprinosi daljoj izgradnji Crne Gore kao građanske države, u kojoj se poštuju ljudska i manjinska prava i različitosti, već da brigu o manjinama tretira kao folklorni detalj.

Iako ćete nas i sada ignorisati, budite sigurni da ćemo vam redovno postavljati pitanja, štiteći javni interes, a na vama je da nam pokušate dati neku etiketu.

S poštovanjem,
Boris Raonić
Predsjednik Građanske alijanse