Enter your keyword

Slike i informacije o događajima na granici Makedije koje prenose mediji ukazuju na gruba kršenja ljudskih prava migranata među kojima su djeca, žene, stari i osobe sa invaliditetom. Na žalost, osim što vidimo da Makedonija nije spremna da preuzme odgovornost i na human način odgovori u ovakvoj situaciji, moramo konstatovati da ni države u regionu, kao ni države članice EU nemaju konkretne odgovore i akcije.

Razumijemo ozbiljnost situacije i teret koji trpite, međutim ovakvim postupanjem u konkretnoj situaciji kvarite imidž zemlje koja je otvorila granice kosovskim izbjeglicama 1999. godine.

Na kraju, od Evropske komisije očekujemo da birokratski rječnik sa press konferencija što prije zamijeni pružanjem konkretne pomoći, a od država u regionu na zajedničku akciju uz puno poštovanje ljudskih prava i prihvaćenih međunarodnih dokumenata.

S poštovanjem,

Milan Radović
Građanska alijansa
Koordinator programa ljudskih prava