Unesite ključnu riječ

Podsjećamo, jučerašnja odluka Apelacionog suda da u predmetu “Šarić” tre­ći put vrati predmet i otvori glavni pretres čime je ponovo dovedena presuda u pitanje i to zbog banalnih grešaka sudija koji nisu uspjeli da ih otklone već i da imaju još dodatnih grešaka, nas je podstakla da razmišljamo kako riješiti ovaj veliki problem.

Da podsjetimo u predmetu “Zavala” prvostepenu odluku Višeg suda ukinuo je Apelacioni sud, a u obrazloženju rješenja Apelacionog suda o ukidanju presude, piše, između ostalog, “da je prvostepena presuda nerazumljiva, jer se ne zna koji je zakon primijenjen”. U predmetu “Šćekić” Apelacioni sud je više puta ukidao odluku Višeg suda, a takođe je i Vrhovni sud ukinuo odluku Apelacionog suda. U ovom predmetu je takođe u jednom trenutku nestao i cd sa izjavom zaštićenog svjedoka na osnovu čije izjave je i bila zasnovana presuda, a koji se nakon medijskog objavljivanja pojavio. Takođe odluke o produžavanju pritvora osumnjičenim u ovom predmetu su ukidane od strane Vrhovnom suda zbog toga što je Apelacioni sud pogrešno poučio stranke u postupku da se ne mogu žaliti.

U ovim, a i drugim značajnim predmetima očigledno je da op­tu­žni­ce sa­dr­že broj­ne ne­do­re­če­no­sti, a su­do­vi prave i ne­shva­tlji­ve pro­ce­sne pro­pu­ste, gramatičke gre­ške kao i po­gre­šno pri­mje­ne za­kon­skih nor­mi. Sa druge strane vidimo da sudije ne trpe nikakve posljedice ovakvog (ne)rada jer vidimo da određene inicijative koje bi trebale da krenu od strane predsjednika sudova se ne dešavaju što je možda uslovljeno nezamjeranjem.

Na ovaj način želimo da spriječimo dodatnu blamažu sudova u brojnim predmetima koji urušavaju povjerenje građana u sudstvo i poništavaju sve ono dobro što je urađeno u predhodnom periodu. Takođe i da sačuvamo dignitet brojnim časnim i profesionalnim sudijama.