Unesite ključnu riječ

POSTAJEMO NETOLERANTNO DRUŠTVO

Na Međunarodni dan tolerancije možemo zaključiti prema brojnim parametarima da nestaju kapaciteti crnogorskog društva za toleranciju koji su prije svega počivali na principima Marka Miljanova i antifašizmu.

Ovaj dan treba sve ljude na svijetu da podsjeti da je poštovanje i uvažavanje razlika uslov mira, stabilnosti i napretka naroda i država. Zato danas podsjećamo da su države članice UN 16. novembra 1995. godine usvojile Deklaraciju o principima tolerancije u kojoj je istaknuto da tolerancija nije ni povlađivanje ni ravnodušnost, već poštovanje širokog spektra kultura, oblika izražavanja i humanosti i predstavlja priznanje univerzalnih ljudskih prava i sloboda drugih.

Da bi tolerancija postojala, moraju postojati volja i spremnost da se prihvati drugačije od onoga na šta smo navikli ili u šta lično vjerujemo. Poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti, posebno je važno za nas u Crnoj Gori i predstavlja osnov za unapređenje i napredak, ali prije svega način da budemo ljudi. Ipak, etnička distanca nikada nije bila veća, dominatno su već decenijama isključene i nalaze se u teškim uslovima života osobe sa invaliditetom, Romi i Egipćani, pripadnici LGBT zajecnice. Žene rade za nižu platu od muškaraca, veoma je rašireno porodično nasilje uz opšteprihvaćeno društveno tolerisanje ove pojave, neistraženi su ratni zločini, a motivi koji su bili dominatni tokom činjenja istih gotovo da žive u istom procentu i na svim nivoima – od sportskih terena, političkih događaja do vršnjačkog nasilja.

Podsjetićemo i da je Crna Gora bila utočište brojnim izbjeglicama tokom rata devedestih i pokazala visok nivo tolerancije, ali kao da nije naučila da se ona njeguje i nadograđuje. Naši kapaciteti za toleraciju kao da su nestali, pa umjesto da se dičimo intekulturalnošću, mi se utrkujemo da pokažemo da smo bolji od onih “drugih“. I kao nikada prije, ne želimo da čujemo drugačije mišljenje, te je kultura dijaloga na niskom nivou.

Nova politička, ekonomska i zdravstvena realnost ne smije da bude prepreka, već upravo dodatni stimulans da država Crna Gora cijeni i vrednuje toleraciju kao naše bogastvo. Ovo posebno mora doći do izražaja u vrijeme najveće krize današnjice COVID-19, koja je crnogorskom društvu donijela nove izazove, a koje je već opterećeno teretom nekoliko godina duge tranzicije. Institucije sistema moraju kroz konkretne aktivnosti i postupanja zasnovana isključivo na usvojenim međunarodnim i domaćim standardima u skladu sa ljudskim pravima i vladavinom prava da šalju snažne i direktne poruke društvu kako na ovaj dan tako i svih drugih dana u cilju promovisanja univerzalnih ljudskih vrijednosti. One se moraju temeljno i dugoročno ugrađivati u sve društvene strukture i njima se ne smije licitirati, inače budućim generacijama nećemo ostaviti mnogo od nasleđa kojim se ponosimo.