Enter your keyword

Pravo učešća imaju učenici/ce trećih razreda svih srednjih škola u Crnoj Gori koji se, zajedno sa nastavnicima/cama, prijave na otvoreni poziv koji je otvoren do 19. novembra 2017. godine. Tim treba da bude sastavljen od tri učenika/ce trećeg razreda i jednog/ne nastavnika/ce koji će biti odgovorni/e za tim tokom Potrage za ljudskim pravima. Podatke o članovima/cama tima (ime i prezime, razred za učenike/ce, radno mjesto za nastavnika/cu i naziv obrazovne institucije) uz odobrenje direktora/ce da će predstavljati školu, svi zainteresovani treba da dostave na mejl milan@gamn.org najkasnije do 19. novembra do 15 časova.

U toku Potrage za ljudskim pravima, učesnici/e će imati priliku da, od različitih institucija i organizacija na neposredan i direktan način uče o pravima Roma, LGBTIQ osoba, osoba sa invaliditetom, ekološkim pravima, pravima mladih, funkcinonisanju Evropske unije i slično. Kroz zadatke koji će biti postavljeni pred njih moći će da pokažu naučeno i na taj način učestvuju u takmičenju za koje je nagradu obezbijedila Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Važno je istaći da je glavna nagrada putovanje u Berlin, kao i da će priliku za putovanje dobiti tri tima. Organizatori neće samo ocjenjivati znanje i umješnost u rješavanju zadataka, već i timski rad, poštovanje ljudskih prava i slično. U Berlinu će se učenje o ljudskim pravima nastaviti pa će nagrađeni/e imati priliku da posjete znamenita mjesta koja predstavljaju simbol ovog evropskog grada kada su u pitanju ljudska prava. Nakon povratka u Crnu Goru nagrađeni/e će imati zadatak da u svojim školama organizuju događaj na kome će predstaviti stečeno iskustvo i znanje i na taj način uključiti svoje vršnjake u promovisanje vrijednosti zajednice evropskih zemalja.

Pozivamo vas da se prijavite za Potragu za ljudskim pravima, i kroz interaktivno učenje, zabavu i druženje sa vršnjacima iz ostalih gradova Crne Gore, stignete do Berlina – grada koji na svakom koraku odiše istorijom.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate putem mejla milan@gamn.org ili pozivom na broj telefona 020/513-687.

Milan Radović
Koordinator programa ljudskih prava Građanske alijanse