Unesite ključnu riječ

Obraćamo vam se sa željom da posebno ukažemo na potrebu izmjena postojećih rješenja koja se tiču načina biranja i razrješavanja direktora javnih obrazovnih ustanova koji karakteriše izuzetan stepen centralizacije u procesu odlučivanja, kao i obezbjeđivanja principa besplatnog obrazovanja, kroz aktivnosti na omogućavanju nabavke udžbenika za sve učenike osnovnih škola po prihvatljivijim uslovima.

Otvoreno pismo