Unesite ključnu riječ

Ovo je projekat koji realizujemo u koaliciji NVO-a gdje su pored nas i Mladi Romi, Koračajte sa nama – Phiren amenca, CDT i Centar za romske inicijative. Radi na monitoringu stanja i krajem godine pišu izvještaj. Naša obaveza je i promocija i zagovaranje preporuka. Imamo Serđa koji je asistent na tom projektu.

Radi na organizaciji obilježavanja dana ljudskih prava.

Radi na organizaciji događaja oko Roma Pride, koji će se desiti 1. oktobra. Ova aktivnost se održava u saradnji sa EGAM-om, veliki broj država Evrope tog dana će obilježiti ovaj dan.

http://www.kontrolapolicije.me/blog/debata-o-policijskoj-torturi

http://www.vijesti.me/vijesti/gradanska-alijansa-drzava-konacno-da-pocne-da-postuje-zrtve-torture-943847

http://www.dan.co.me/?nivo=3&datum=2017-08-27&rubrika=Drustvo&clanak=612337&najdatum=2017-08-26