Enter your keyword

Posljednji događaji u Parizu, Bejrutu, pad ruskog aviona i mnogi drugi napadi širom svijeta pokazuju da je eskalacija nasilja nezaustavljiva i da se nikada nijesu manje razumijele razlike, što je osnovni princip tolerancije. Izbjeglička kriza, nažalost, potkrijepljuje ovu tvrdnju i dokazuje da nacionalni, politički, vjerski, ideološki, etnički i ostali interesi imaju primat u odnosu na toleranciju.

Promovisati i baštiniti princip tolerancije pokazuje se kao najveći izazov modernog svijeta, Evrope ali i Crne Gore iako najviši pravni akti izričito zabranjuju diskriminaciju, diskriminatorne stavove i predrasude.

Poštovanje različitosti trebalo bi da bude temelj zdravog društva koje teži slobodi i demokratizaciji. U praksi se svakodnevno suočavamo sa suprotnim. Tolerancija je dio kulture kao prirodan način razumijevanja i prihvatanja drugačijih stavova. Upravo je na ovim postulatima Generalna Skupština UN-a prije skoro 20 godina usvojila Deklaraciju o principima tolerancije, jer jedino međusobno razumijevanje i poštovanje mogu biti način za prevazilaženje problema i prepreka.

Čini se da političke elite niti Evrope, a ni Crne Gore, ne pokazuju dovoljno interesovanja i spremnosti da rade na promociji vrijednosti i principa tolerancije. Umjesto da se radi na smanjenju razlika i podjela, izgleda da oni koji imaju najviše koristi od njih, rade na njihovom raspirivanju. Taj scenario se gleda širom Evrope i otuda rast desničarskih snaga širom kontinenta.

Stoga ih na današnji dan valja podsjetiti da ukoliko želimo da nastavimo sa demokratizacijom države moramo uložiti dodatnu energiju kako bi se razumijevanje i poštovanje razlika – vrijednosti tolerancije temeljno i dugoročno ugradile u sve društvene strukture.

Uz podsjećanje na izjavu Glakomo Leopardija, da nijedna ljudska osobina ne zaslužuje manje tolerancije i ne dobija je više, od netolerancije, apelujemo na sve sektore društva na dodatni angažman u promociji tolerancije kao osnovne vrijednosti.

Sanja Rašović
Koordinator programa GA