Unesite ključnu riječ

Na rasvjetljavanju kako okolnosti koje su dovele do izvršenja tako i nalogodavaca ovog gnusnog čina, testira se spremnost države da odgovori bahatim grupama ili pojedincima koji u sili koju im je dala ili nekažnjivost ili neefikasnost sistema, i stane na put izazivanju opšte nesigurnosti i ambijenta straha u društvu. Država mora odoljeti pritiscima kriminalnih grupa i garantovati bezbjednost svojih sužbenika jer policijski starješina Miloš Radulović je u ovom momentu svaki građanin Crne Gore, a institucije sistema su dužne da ga, odnosno – nas, zaštite. Napadi ovoga tipa su loša poruka za sve koji se bore protiv organizovanog kriminala i rizikuju svoj život razotkrivajući krivična djela i aktivnosti kriminalnih grupa. Država mora dokazati da nije nemoćna da se izbori sa ovakvim pritiscima, a samim tim ovaj događaj je veliki ispit u borbi protiv organizovanog kriminala.

S poštovanjem,
Podgorica, 24. decembar 2013. godine

Darko Ivanović
Direktor komunikacija GA