Enter your keyword

Podsjećamo da GA već duži niz godina prati rad Fonda i da smo javnost obavještavali o brojnim neregularnostima u radu istog. Takođe, i o nezakonitom i netransparentnom radu, koji je suštinski bio označen konfliktom interesa, finansiranjem nacionalističkih projekata i nepoštovanjem procedura, što su ukazale i državne institucije, međunarodne organizacije, druge NVO, mediji, ali i sami članovi Upravnog odbora Fonda.

Predstavnik GA učestvovao je i u radu radne grupe za izradu ovog Zakona, koja je imala cilj da predloži nova rješenja koja će prije svega isključiti konflikt interesa. Podrška Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija i tijela bila je veoma važna za definisanje ovakvog predloga zakona.

Smatramo da će ovako predloženi zakon biti dobro rješenje i nadamo se da će pojedinaci koji će htjeti u praksi da ga „popravljaju”, što su do sada otvoreno govorili i radili određeni pojedinci iz Fonda, dati garancije da rad Fonda bude u interesu prije svega manje brojnih naroda u građanskoj državi, a ne kao do danas u interesu pojedinih njihovih beskrupuloznih pripadnika.

Imajući u vidu da su vršeni pritisci da se ne uvede red u funkcionisanje Fonda, od onih koji su prethodnih godina na volšebne načine prihodovali enormna sredstva, kao i zbog značajnog kašnjenje za usvajanje istog, pozivamo Skupštinu Crne Gore da ovaj zakon stavi hitno na dnevni red kako bi smanjila prostor za bilo kakve dalje zloupotrebe.

S poštovanjem,
Milan Radović
Koordinator programa ljudskih prava