Enter your keyword

Ovaj seminar će se organizovati sa studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Na seminaru će govoriti predsjednica Vrhovnog suda u Crnoj Gori gđa Vesna Medenica i sudija Vrhovnog suda gđa Vesna Begović, ispred Vrhovnog državnog tužilaštva će govoriti Veselin Vučković. Takođe o iskustvima ispred Mup-a će govoriti i načelnik kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata Rade Stijović.

Seminar će se realizovati 26. septembra u 10h u hotelu Verde. Seminar se realizuje u okviru projekta „Poboljšanje mogućnosti institucija koje se bave krivičnim pravom da bolje komuniciraju s građanima o svom radu”, finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih američkih država u Podgorici.