Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Misioni

Ne kemi mbështetur, mbrojtur dhe forcuar rrjedhën e informacionit ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve, duke u ofruar atyre ndihmë juridike falas dhe duke promovuar të drejtat e tyre përmes aktiviteteve të synuara të avokimit mediatik. Ne kemi shqyrtuar efikasitetin dhe transparencën e shërbimeve publike ndaj qytetarëve të thjeshtë dhe veçanërisht grupeve të margjinalizuara. Kemi informuar, sensibilizuar dhe ndërgjegjësuar publikun dhe vendimmarrësit për të drejtat e njeriut, qytetarinë dhe llogaridhënien e qeverisë dhe efikasitetin e institucioneve të saj. Ne kemi ndërtuar kapacitete të përfaqësuesve të shoqërisë civile, politikanëve dhe gazetarëve dhe kemi promovuar rrjetëzimin e tyre.

Aleanca Qytetare (CA) kontribuon në mënyrë efikase në krijimin e shoqërisë civile dhe demokratike, përmes forcimit të kapaciteteve dhe mbështetjes për iniciativat civile, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe kontrollin e punës së institucioneve publike.