Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

ŠPS

Programi i Qeverisjes së Mirë përfshin Shkolla e studimeve politike (sps.gamn.org) dhe pjesëmarrjen qytetare duke insistuar në një administratë transparente dhe të përgjegjshme. Misioni i Shkolla e studimeve politike është edukimi shtesë i vendimmarrësve aktivë dhe të ardhshëm, mbajtësit e njohur të ndryshimeve shoqërore dhe liderët e opinionit, iniciatorëve potencialë dhe ekzekutiv të proceseve dhe reformave pozitive sociale. Përveç arsimit, ky program e sheh si detyrë parësore edhe forcimin e vetëdijes qytetare, informimit dhe fuqizimit të qytetarëve, si dhe ofrimin e mbështetjes për nismat qytetare dhe organizatat që ndajnë të njëjtat vlera.

Shkolla e Studimeve Politike është një projekt për edukimin shtesë të drejtuesve të të gjithë sektorëve të shoqërisë, për pjesëmarrje aktive në jetën publike, duke respektuar vlerat e demokracisë, tolerancës, të drejtave të njeriut dhe dialogut të arsyetuar.