Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

ŠPS

Program obuhvata Školu političkih studija (sps.gamn.org) i građansku participaciju kroz insistiranje na transparentnoj i odgovornoj upravi. Misija Škole poltičkih studija je dodatna edukacije aktivnih i budućih donosilaca političkih odluka, prepoznatih nosilaca društvenih promjena i kreatora javnog mnjenja, potencijalnih i dejstvujućih inicijatora pozitivnih društvenih procesa i reformi. Osim edukacije, ovaj program kao svoj primarni zadatak vidi jačanje građanske svijesti, informisanje i osnaživanje građana kao i pružanje podrške građanskim incijativama i organizacijama koje dijele iste vrijednosti.

Škola političkih studija je projekat za dodatno obrazovanje lidera svih sektora društva, za aktivno učešće u javnom životu, uz poštovanje vrijednosti demokratije, tolerancije, ljudskih prava i argumentovanog dijaloga.