Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Ekipi ynë

Dushica Merdoviq

Koordinatori i projektit

Dušica Merdović je iz Bijelog Polja. Završila je Pravni Fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore.

E lindur në Bijello Pole. Diplomoi nëFakultetin Juridik në Podgoricë, Universiteti i Malit të Zi. Menjëherë pas studimit, ajo filloi të punojë në sektorin civil.

Në projektet e UNHCR-it ajo ka punuar në OJQ “Qendra Ligjore”, për të ofruar asistencë ligjore falas për personat e zhvendosur, personat pa shtetësi, viktimat e dhunës dhe kërkuesit e mbrojtjes ndërkombëtare.

Gjatë shumë viteve të përvojës në sektorin e OJQ-ve ajo mori pjesë në një numër të madh takimesh në fushën e ligjit të refugjatëve, çështjeve të pashtetësisë dhe azilit në Mali të Zi.

Ajo ende dëshiron të ndërtojë karrierën e saj në të njëjtin drejtim.

Ajo është e martuar dhe ka djemtë Vuk dhe Petra. Ajo i do malet, lumenjtë dhe i pëlqen skena të tilla. Kohën e lirë e shfrytëzon për t’u arratisur në veri, ku qetëson shpirtin.