Enter your keyword

Tim Građanske Alijanse je od 01-03 oktobra održao trodnevni seminar posvećen strateškom planiranju koji se održao u hotelu “Otrant” u Ulcinju. Tokom trodnevnog sastanka razgovaralo se o vrijednostim, smjernicama, planovima, kao i budućim aktivostima GA. GA tim je usvojio dvogodišnju strategiju, dokument koji će služiti kao osnova za budući rad GA.