Unesite ključnu riječ

Oktobar 29, 2013

UČEŠĆE U RADNIM GRUPAMA

Dodatne sugestije na Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za razvoj NVO Građanska alijansa je do predviđenog roka (4. mart 2014) radnoj grupi za izradu Predloga odluke o obrazovanju Savjeta za razvoj NVO dostavila i sledeće sugestije vezano za predlog Odluke:  1. GA je stava da bi rad u Savjetu trebao biti volonterski, pa predlaže da umjesto […]