Unesite ključnu riječ

Oktobar 30, 2012

ANALIZA DOSADAŠNJE IMPLEMENTACIJE PROJEKTA E-PETICIJA „GLAS GRAĐANA“

Građanska alijansa (GA) izražava zadovoljstvo što ste prepoznali značaj elektronskih peticija kao jednog od bitnih koraka na putu ostvarenja elektronske demokratije (e-demokratije) punog kapaciteta u Crnoj Gori, jer one predstavljaju izuzetan potencijal za ostvarenje bolje komunikacije između građana i njihovih predstavnika. Bolje i lakše artikulacije njihovih zahtjeva i konačno većeg stepena učešća građana u procesu kreiranja politika, jer na kraju ovdje se radi o stvarnoj, neposrednoj demokratiji.