Unesite ključnu riječ

SAOPŠTENJE GA POVODOM SVJEDOČENJA ROBERTA BANUŠIJA

MEDIJIMA

Predmet: Saopštenje povodom napada na novinare i njihovu imovinu

Poštovani/e,

Građanska alijansa poziva  naležne organe da hitno ispitaju navode o policijskim namještaljkama i efikasno sprovedu istragu koja će utvrditi  na koji način otkivaju počinioce i nalogodavce kada su u pitanju napadi na novinare i njihovu imovinu. Ovo je još jedan dokaz da nadležni sprovode “farsične” istrage kada su poslenici javne riječi meta napada.

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

Poštovane/i,
Povodom prebijanja novinarke Lakic, a prateci dosadašnje slucajeve napada na novinare i reakcije nadleznih drzavnih institucija u procesuiranju tih slucajeva, GA daje svoj skroman doprinos namontiranim policijskim istragama i u skladu sa trendovima „volontera-krivaca“, nudi nagradu prvoj trojici volontera koji se ponude sa najboljom pricom u okviru preuzimanja odgovornosti za ovo nedjelo.