Unesite ključnu riječ

Oktobar 29, 2013

UČEŠĆE U RADNIM GRUPAMA

Dodatne sugestije na Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za razvoj NVO Građanska alijansa je do predviđenog roka (4. mart 2014) radnoj grupi za izradu Predloga odluke o obrazovanju Savjeta za razvoj NVO dostavila i sledeće sugestije vezano za predlog Odluke:  1. GA je stava da bi rad u Savjetu trebao biti volonterski, pa predlaže da umjesto […]

Jul 19, 2012

GRAĐANSKA ALIJANSA U SKUPŠTINI IZDEJSTVOVALA DONOŠENJE PRAVILA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U TIJELIMA KOJE FORMIRA PARLAMENT

Radivoje Lala Nikcevic, predsednik i Emilo Labudovic, zamjenik predsednika Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, na danas odrzanom sastanku sa predstavnicima Gradanske alijanse i CDT-a – Borisom Raonicem i Draganom Koprivicom, postigli su saglasnost o potrebi donošenja pravila o nacinu i postupku izbora predstavnika NVO sektora u tijelima koje formira Skupština Crne Gore. Ocijenjeno je, da su nevladine organizacije, predlozima i sugestijama, dale konkretan doprinos za donošenje odluke i da dostavljeni materijal predstavlja dobru osnivu za donošenje pravila.