Enter your keyword

MONITORING OSNOVNIH SUDOVA

U sklopu projekta ,,Monitoring javnih službi u Crnoj Gori,, u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, naših 15 monitora sprovelo je dvomjesecno nadgledanje rada osnovnih sudova u Crnoj Gori. U aprilu i maju monitori su kontrolisali nosioce pravde u Ulcinju, Baru, Cetinju, Beranama, Bijelom Polju, Danilovgradu, Herceg Novom, Kolašinu, Kotoru, Nikšicu, Zabljaku, Rozajama, Plavu, Pljevljima, i Podgorici.