Enter your keyword

POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI YOUTHLINC, LINKING INNOVATORS WHO NETWORK FOR CHANGE

Internews BH i partneri iz zemalja u regionu: Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHR BiH), Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatske, Inicijativa mladih za ljudska prava Kosova, Centar za istraživanje regionalne politike i saradnju Studiorum Makedonija, Inicijativa mladih za ljudska prava Crne Gore i Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije pokreću projekat YouthLINC: Linking Innovators who Network for Change.

GRAĐANSKA ALIJANSA ZAJEDNO SA CEDEM-om I CPDCG-om POZIVA NVO-e DA NAM DOSTAVE KOMENTARE NA PRVE UPR PREPORUKE

Koristimo priliku da vas obavijestimo da ce predstavnici Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) Marija Vuksanovic, Centra za prava djeteta Crne Gore (CPDCG), Rajka Cica Perovic i Gradanske alijanse (GA), Milan Radovic ucestvovati u konsultativnom procesu izrade nacionalnog izvjestaja za drugi ciklus UPR.