Unesite ključnu riječ

SEMINAR “VLADAVINA PRAVA U CRNOJ GORI”

ŠDR organizuje seminar “Vladavina prava u Crnoj Gori” u hotelu Otrant u Ulcinju od 07. do 09. septembra. U okviru seminara koji se organizuje uz podršku Savjeta Evrope i Misije OEBS-a u Crnoj Gori učesnici će posjetiti institucije kao što su Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Vrhovni sud Crne Gore, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu.

POČELA VIRTUELNA ŠKOLA DEMOKRATSKOG RUKOVODENJA

Virtuelna škola demokratkog rukovodenja pocela je sa radom u cetvrtak, 17. Aprila! Škola je otvorena lekcijom dr Stejnar Brina iz Norveške pod nazivom „Nansen dijalog“. Ovogodišnja škola ce trajati do 24. jula a ucesnici ce imati prilike da steknu nova znanja, usavrše postojeca, razmjene iskustva i stavove iz oblasti ljudskih prava, javnih politika, demokratije i demokratskog poretka, dijaloga.