Enter your keyword

GRAĐANSKA ALIJANSA POVODOM ZLOUPOTREBA KORIŠĆENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA

Gradanska alijansa (GA) je ponovo pocela da dobija informacije o brojnim zloupotrebama u korišcenju sluzbenih automobila u privatne svrhe. Kao i u ranijem periodu sa pocetkom turisticke sezone, a što smo dokumentovali više od stotinu puta i dostavili nadleznim institucijama na uvid, i ovog puta informacije ukazuju da dolazi do zabrinjavajuceg nivoa zloupotreba upravo u turistickoj sezoni i u vrijeme godišnjih odmora.