Unesite ključnu riječ

DRUGI CIKLUS UPR PROCESA ZA CRNU GORU

Obavještavamo vas da će se u Ženevi, 28. novembra održati presesija Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava za Crnu Goru. Ovaj sastanak je prilika da NVO razmijene informacije sa državnim delegacijama članica UNa i upoznaju ih sa stanjem ljudskih prava u oblastima kojim se bave i lobiraju kod tih država da se njihove preporuke nađu na spisku onih za koje će se Crna Gora obavezati da ispuni u narednom periodu.

GRAĐANSKA ALIJANSA ZAJEDNO SA CEDEM-om I CPDCG-om POZIVA NVO-e DA NAM DOSTAVE KOMENTARE NA PRVE UPR PREPORUKE

Koristimo priliku da vas obavijestimo da ce predstavnici Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) Marija Vuksanovic, Centra za prava djeteta Crne Gore (CPDCG), Rajka Cica Perovic i Gradanske alijanse (GA), Milan Radovic ucestvovati u konsultativnom procesu izrade nacionalnog izvjestaja za drugi ciklus UPR.