Enter your keyword

Në ngjarje do të marrin pjesë përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, të qeverisë, të korit diplomatik, shoqërinsë civile dhe akademike. Temat e takimit janë: 1) Dhjetë vjet të Avokatit të Popullit dhe 2) liria e tubimit në Mal të Zi.