Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Amina Murić

Koordinatorka za razvoj i komunikacije

Amina Murić je iz Rožaja, a od 2009. godine živi i radi u Podgorici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Odsjek za engleski jezik i književnost 2008. godine. Trenutno pohađa magistarske studije u Podgorici. Radni angažman započinje 2009. godine u Željezničkom prevozu Crne Gore gdje je tokom 8 godina radila poslove prevodioca, saradnika i asistenta na međunarodnim projektima, a posljednje dvije godine radila je na poslovima PR menadžera. Kao PR menadžer bila je zadužena za odnose sa javnošću preduzeća, saopštenja za javnost, internu komunikaciju, izgled i prezentaciju veb sajta preduzeća, a takođe je sprovodila monitoring medijskih izvještavanja. Tokom tog posla ostvarila je izuzetnu saradnju sa medijima.

U periodu od 2019. do 2021. godine angažovana je kao asistent na predmetu Poslovni engleski jezik na studijama I, II i III godine na Fakultetu za turizam Univerziteta Mediteran.

Od 2019. godine zaposlena je u NVO Inicijativa mladih za ljudska prava, gdje na poziciji zamjenice izvršnog direktora pokriva poslove koordinacije poslovnih aktivnosti, odnosa sa javnošću i implementacije medijskih projekata.

Koordinator je brojnih projekata koji se tiču zaštite ljudskih prava, konkretnije, prava manjina, žena, Roma, LGBT, starih, te prava osoba sa invaliditetom. Aktivno se bori protiv govora mržnje kako online, tako i u fizičkom svijetu, diskriminacije, te se bavi pitanjima etničke distance.

Članica je Savjeta RTCG ispred NVO za zaštitu ljudskih prava, gdje učestvuje u razvoju strategije za napredak kako javnog servisa, tako i medijske scene u Crnoj Gori, slobode medija, medijskog profesionalizma, bezbjednosti novinara, ali i medijske pismenosti.

Koordinirala je projektima koji se tiču etičkog izvještavanja medija, pitanja medijskog profesionalizma i poštovanja standarda, posebno u odnosu na marginalizovane društvene grupe u Crnoj Gori.

Kroz projekat „Odgovornost za prošlost!“ (No impunity for the past!) čiji je primarni cilj istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina u Crnoj Gori devedesetih godina, radila je na pitanjima suočavanja sa prošlošću i tranzicione pravde. Takođe, radila je na razvoju promotivnih medijskih kampanja o ratnim zločinima koji su se desili u Crnoj Gori i regionu u cilju informisanja ukupne javnosti sa ovim činjenicama, te isticanju važnosti pomirenja u Crnoj Gori i regionu.

Bila je angažovana nekoliko godina kao predsjednica Komisije za odabir najboljih novinarskih priča na projektima u vezi sa promocijom kulture i jezika Roma.

Predavač je na seminarima Škole političkih studija o slobodi medija, poštovanju etičkih i profesionalnih standarda. Škola političkih studija počela je sa radom 2002. godine sa misijom doedukacije aktivnih i budućih donosilaca političkih odluka, prepoznatih nosilaca društvenih promjena i kreatora javnog mnjenja, potencijalnih i dejstvujućih inicijatora pozitivnih društvenih procesa i reformi.

Urednica je više godišnjih izvještaja Građanske alijanse, a takođe je dio tima koji je radio na izradi publikacija Građanske alijanse, kao što su „Utemeljenost manjisnkih naroda u Crnoj Gori“, „Kultura, običaji i jezik nacionalnih zajednica u Crnoj Gori”, „Testiranje društva na COVID-19 – Pogled na epidemiju”, „Utemeljenost manjinskih naroda u Crnoj Gori”, „12 strana za napredak – pregled prioritenih aktivnosti u oblastima pravde i ljudskih prava”, „Vodič kroz član 5 evropske konvencije o ljudskim pravima“, „Vladavina prava u doba epidemije korona virusa“, „Analiza odluke o ograničenju slobode kretanja“.