Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Anja Radulović

Pravna savjetnica

Anja Radulović je rođena u Podgorici. Nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija na Pravnom fakultetu u Podgorici, upisala je magistarske studije na krivično-pravnom smjeru, gdje je uspješno odbranila rad na temu “Vaspitne mjere u krivičnom pravu Crne Gore.”

Svoj prvi radni angažman započinje u advokatskoj kancelariji Danila Radulovića, gdje je devet mjeseci obavljala stručno osposobljavanje, da bi zatim, u januaru 2020. godine, zasnovala radni odnos u Podgoričkoj banci AD Podgorica, na poslovima službenika za naplatu spornih potraživanja, gdje je ostala do decembra iste godine. Potom, nakon položenog ispita za pripravnika u sudovima i državnom tužilaštvu, kao sudski pripravnik, provela je tri godine u pravosuđu i to od januara 2021. do januara 2024. godine. Tokom navedenog perioda, učestvovala je na brojnim obukama organizovanim od strane Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

U Građanskoj alijansi angažovana je kao pravna savjetnica, u sklopu UNHCR projekta pod nazivom „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori“.

Slobodno vrijeme voli da provodi sa porodicom i prijateljima.