Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Emina Bajrović

Pravna savjetnica

Emina Bajrović rođena je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u Bosni i Hercegovini.

Radni angažman započela je kao pripravnik – pravnik – stručni saradnik u Sekretarijatu “Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA” Sarajevo.

Od 2013. do 2014. godine radi kao pravnik u Robot General Tradingu d.o.o. Sarajevo, te u periodu od 2014. do 2015. godine je zaposlena kao pravnik – stručni saradnik u Sekretarijatu “Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA” Sarajevo.

Po preseljenju u Crnu Goru svoj radni angažman započinje kao pravnik u Cenex d.o.o. Bijela Herceg Novi  koji traje 8 godina.

Uspješno je završila seminare na temu kancelarijskog i arhivskog poslovanja, seminar o Zakonu o zaštiti na radu i seminar Javne nabavke.

Od januara 2024. godine angažovana  je u Građanskoj alijansi kao pravni savjetnik u sklopu projekta UNHCR pod nazivom “Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori”.

U slobodno vrijeme najviše je veseli odlazak u njen rodni grad Sarajevo i druženje sa porodicom i prijateljima.

Udata je za Alena sa kojim ima sinove Osma i Orhana.