Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Milan Radović

Programski direktor

Milan Radović rođen je u Mojkovcu. Filozofski fakultet završio je u Nikšiću i do 2007. godine predavao je sociologiju u srednjoj školi. Nakon toga započeo je angažman u Inicijativi mladih za ljudska prava gdje se kao istraživač i koordinator projekta bavio praćenjem i dokumentovanjem kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori u različitim oblastima. Neke od njih uključuju politički motivisano nasilje, napade na novinare, torturu od strane policije i zatvorskih službenika, pravo na pravično suđenje, slobodu izražavanja, govor mržnje, zatim vjerske slobode, manjinska prava, prava vjerskih zajednica, itd. Milanov angažman u ovoj organizaciji uključivao je i rad na projektima pružanja besplatne pravne pomoći i rad sa građanima.

Od 2012. godine angažovan je u Građanskoj alijansi na poziciji koordinatora programa za ljudska prava, a kasnije, od 2019, kao programski direktor. Koordinirao je više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, te bio član radnih grupa za izradu legislative u oblasti ljudskih prava, konkretno radnih grupa Ministarstva za ljudska i manjinska prava u radu na izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o manjinskim pravima i slobodama i Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda.

Bio je nacionalni konsultant Savjeta Evrope na projektima „Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori”, „Promocija ljudskih prava i zaštita prava manjina u jugoistočnoj Evropi” i u okviru programa ROMACTED. Bio je angažovan kao nacionalni konsultant za Crnu Goru na regionalnom projektu Civilni monitoring Regionalnog stambenog programa sa posebnim akcentom na brigu o romskoj populaciji, i koordinator projekta „Ujedinjena podrška romskoj inkluziji“.

Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori. Bio je istraživač i koordinirao izvještavanje u okviru Opšteg Periodičnog Pregleda (UPR) ljudskih prava. Pokrivao je poziciju člana Savjeta Radio Televizije Crne Gore. Trenutno je član Savjeta Agencije za elektronske medije Crne Gore.

Kao ekspert za ljudska prava, upravlja projektima vezanim za suočavanje sa prošlošću, te projektima vezanim za slobodu medija, ljudska i manjinska prava. Sa mladim političkim liderima, novinarima i NVO aktivistima radi na edukaciji o ljudskim pravima kroz Školu političkih studija u kojoj je direktor od 2022. godine.

Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja, Škole socijalnog preduzetništva – uvod u građansko obrazovanje, Škole ljudskih prava, te učesnik više seminara iz oblasti ljudskih prava. Počev od 2012. godine predavač je u Školi političkih studija, te predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava. Alumnista je programa razmjene Stejt dipartmenta (IVLP).

Milan navija za reprezentaciju Crne Gore u fudbalu, a slobodno vrijeme voli da provodi na planin

Oženjen je Marijom, sa kojom ima kćerke Miu i Mateu i sina Maksima.