Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Milena Vujović

Koordinatorka projekta

Milena Vujović je rođena u Podgorici. Fakultetsku diplomu je stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i specijalizirala na Diplomatskoj akademiji pri Fakultetu za političke nauke. Pohađala je Program međunarodnog prava Ujedinjenih nacija u organizaciji Odjeljenja za kodifikaciju Kancelarije Ujedinjenih nacija za pravna pitanja u Hagu i obučavala se na Haškoj akademiji međunarodnog prava na njihovom programu međunarodnog prava.

Trenutno je koordinatorka UNHCR projekta usmjerenog na pružanje pravne pomoći tražiocima azila, licima sa odobrenom međunarodnom zaštitom i licima u riziku od apatridije koji sprovodi Građanska alijansa.

Njeno profesionalno iskustvo uključuje više od 20 godina radnog iskustva u međunarodnim organizacijama (UNOPS, OEBS, UNDP, World Bank, USAID), institutima, javnoj i državnoj upravi. Tokom tog puta stekla je opsežno iskustvo u svim fazama upravljanja projektima, kao i međunarodnim poslovima i diplomatiji.

Ovlašćeni je tumač za engleski jezik, tečno govori italijanski jezik, a služi se španskim.

Voli da pjeva, posebno kad neko svira, a piše i tužne pjesme i šaljive priče. Omiljeni sport joj je gledanje u dubine, posebno morske, obavezno s plaže.

Podiže je četvoro djece, dva psa uličara, gomila društva, malo manja gomila prijatelja i najbolja familija.