Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Miloš Janketić

Pravni savjetnik

Miloš Janketić rođen je u Bijelom Polju, gdje je završio Osnovnu školu „Marko Miljanov“ i Gimnaziju „Miloje Dobrašinović“. Nakon toga je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore završio master studije, odbranivši master rad na temu „Savremene metode otkrivanja i istrage kriminaliteta sa mrežnom strukturom – stanje u Crnoj Gori i uporedna iskustva“, pod mentorstvom prof. dr Velimira Rakočevića.

Svoj prvi radni angažman započinje u advokatskoj kancelariji advokata Edvina Zverotića, gdje je kao advokatski pripravnik u trajanju od 9 mjeseci 2022. godine stekao značajno iskustvo u oblasti pravno-istraživačkog rada, saradnje sa klijentima, pisanja tužbi, žalbi i drugih podnesaka za sud i ostale državne institucije.

Zatim, od januara 2023. godine do kraja marta 2024. godine bio je angažovan u NVO MANS kao programski asistent u pravnom sektoru, gdje je stekao značajno iskustvo iz oblasti upravnog postupka i upravnog spora, a posebno postupka uređenog Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Od aprila 2024. godine, zaposlen je u NVO Građanska alijansa kao pravni savjetnik, u sklopu UNHCR projekta pod nazivom „Pružanje pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori“.

Govori engleski jezik, a služi se i ruskim.

Slobodno vrijeme voli da provodi sa porodicom i prijateljima, da putuje, čita knjige, svira gitaru i igra šah.